Faktor vpliva za serijsko publikacijo Annals of Nutrition and Metabolism za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Annals of Nutrition and Metabolism
ISSN 0250-6807/1421-9697
Faktor vpliva 1.047
Država Switzerland

Uvrstitve Science Edition (SE)

2701 2916
Medicine (miscellaneous) Nutrition and Dietetics
Uvrstitev 78/238 47/122
Četrtina 2 2
IFx 0.875 0.929
IFmax 1. četrtine 5.061 3.692
IFmin 1. četrtine 1.195 1.215
IFmax 2. četrtine 1.179 1.214
IFmin 2. četrtine 0.753 0.800
IFmax 3. četrtine 0.751 0.799
IFmin 3. četrtine 0.419 0.375
IFmax 4. četrtine 0.408 0.369
IFmin 4. četrtine 0.002 0.044
ID=356757 Kreiran null
100 a2019cAnnals of Nutrition and MetabolismeSwitzerlandj1.047
200 e0250-6807
210 a1421-9697
300 c2701dMedicine (miscellaneous)u78/238x0.875y0.753z1.1790215.06121.19531.17940.75350.75160.41970.40880.002
300 c2916dNutrition and Dieteticsu47/122x0.929y0.800z1.2140213.69221.21531.21440.80050.79960.37570.36980.044