Faktor vpliva za serijsko publikacijo Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering
ISSN 0039-2480
Faktor vpliva 1.035
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

2210 2211
Mechanical Engineering Mechanics of Materials
Uvrstitev 250/661 176/460
Četrtina 2 2
IFx 1.013 1.028
IFmax 1. četrtine 7.946 7.946
IFmin 1. četrtine 1.276 1.285
IFmax 2. četrtine 1.272 1.272
IFmin 2. četrtine 0.842 0.876
IFmax 3. četrtine 0.842 0.873
IFmin 3. četrtine 0.504 0.517
IFmax 4. četrtine 0.502 0.515
IFmin 4. četrtine 0.016 0.016
ID=356919 Kreiran null
100 a2019cStrojniski Vestnik/Journal of Mechanical EngineeringeSloveniaj1.035
200 e0039-2480
300 c2210dMechanical Engineeringu250/661x1.013y0.842z1.2720217.94621.27631.27240.84250.84260.50470.50280.016
300 c2211dMechanics of Materialsu176/460x1.028y0.876z1.2720217.94621.28531.27240.87650.87360.51770.51580.016