Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Thermal Analysis and Calorimetry za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
ISSN 1388-6150/1588-2926
Faktor vpliva 1.004
Država Hungary

Uvrstitve Science Edition (SE)

3104 1606
Condensed Matter Physics Physical and Theoretical Chemistry
Uvrstitev 176/496 48/162
Četrtina 2 2
IFx 0.969 0.901
IFmax 1. četrtine 9.169 4.729
IFmin 1. četrtine 1.163 1.106
IFmax 2. četrtine 1.160 1.092
IFmin 2. četrtine 0.783 0.728
IFmax 3. četrtine 0.782 0.712
IFmin 3. četrtine 0.494 0.517
IFmax 4. četrtine 0.493 0.507
IFmin 4. četrtine 0.001 0.020
ID=357389 Kreiran null
100 a2019cJournal of Thermal Analysis and CalorimetryeHungaryj1.004
200 e1388-6150
210 a1588-2926
300 c3104dCondensed Matter Physicsu176/496x0.969y0.783z1.1600219.16921.16331.16040.78350.78260.49470.49380.001
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu48/162x0.901y0.728z1.0920214.72921.10631.09240.72850.71260.51770.50780.020