Faktor vpliva za serijsko publikacijo Cell Stress and Chaperones za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Cell Stress and Chaperones
ISSN 1355-8145/1466-1268
Faktor vpliva 0.934
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1303 1307
Biochemistry Cell Biology
Uvrstitev 181/436 144/289
Četrtina 2 2
IFx 0.981 1.105
IFmax 1. četrtine 10.582 9.874
IFmin 1. četrtine 1.122 1.207
IFmax 2. četrtine 1.121 1.204
IFmin 2. četrtine 0.844 0.934
IFmax 3. četrtine 0.843 0.929
IFmin 3. četrtine 0.544 0.625
IFmax 4. četrtine 0.536 0.619
IFmin 4. četrtine 0.009 0.086
ID=358583 Kreiran null
100 a2019cCell Stress and ChaperoneseUnited Statesj0.934
200 e1355-8145
210 a1466-1268
300 c1303dBiochemistryu181/436x0.981y0.844z1.12102110.58221.12231.12140.84450.84360.54470.53680.009
300 c1307dCell Biologyu144/289x1.105y0.934z1.2040219.87421.20731.20440.93450.92960.62570.61980.086