Faktor vpliva za serijsko publikacijo Soil Use and Management za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Soil Use and Management
ISSN 0266-0032/1475-2743
Faktor vpliva 0.892
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1102 2310 1111
Agronomy and Crop Science Pollution Soil Science
Uvrstitev 124/341 59/127 54/130
Četrtina 2 2 2
IFx 0.847 1.005 0.961
IFmax 1. četrtine 7.602 10.807 7.602
IFmin 1. četrtine 1.031 1.230 1.113
IFmax 2. četrtine 1.027 1.218 1.108
IFmin 2. četrtine 0.739 0.786 0.813
IFmax 3. četrtine 0.739 0.781 0.801
IFmin 3. četrtine 0.468 0.492 0.497
IFmax 4. četrtine 0.468 0.490 0.494
IFmin 4. četrtine 0.018 0.026 0.022
ID=359240 Kreiran null
100 a2019cSoil Use and ManagementeUnited Statesj0.892
200 e0266-0032
210 a1475-2743
300 c1102dAgronomy and Crop Scienceu124/341x0.847y0.739z1.0270217.60221.03131.02740.73950.73960.46870.46880.018
300 c2310dPollutionu59/127x1.005y0.786z1.21802110.80721.23031.21840.78650.78160.49270.49080.026
300 c1111dSoil Scienceu54/130x0.961y0.813z1.1080217.60221.11331.10840.81350.80160.49770.49480.022