Faktor vpliva za serijsko publikacijo Scientific Review Engineering and Environmental Sciences za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Scientific Review Engineering and Environmental Sciences
ISSN 1732-9353/2543-7496
Faktor vpliva 0.555
Država Poland

Uvrstitve Science Edition (SE)

2300 2215 1904 1909 2205
General Environmental Science Building and Construction Earth-Surface Processes Geotechnical Engineering and Engineering Geology Civil and Structural Engineering
Uvrstitev 136/209 120/175 140/222 194/274 224/309
Četrtina 3 3 3 3 3
IFx 0.855 0.931 0.846 0.978 0.974
IFmax 1. četrtine 5.289 3.194 3.714 3.714 3.389
IFmin 1. četrtine 1.081 1.218 1.149 1.370 1.289
IFmax 2. četrtine 1.064 1.202 1.137 1.335 1.286
IFmin 2. četrtine 0.708 0.864 0.755 0.831 0.868
IFmax 3. četrtine 0.704 0.855 0.733 0.828 0.859
IFmin 3. četrtine 0.396 0.485 0.402 0.490 0.523
IFmax 4. četrtine 0.389 0.483 0.393 0.471 0.520
IFmin 4. četrtine 0.011 0.016 0.005 0.016 0.015
ID=365568 Kreiran null
100 a2019cScientific Review Engineering and Environmental SciencesePolandj0.555
200 e1732-9353
210 a2543-7496
300 c2300dGeneral Environmental Scienceu136/209x0.855y0.396z0.7040315.28921.08131.06440.70850.70460.39670.38980.011
300 c2215dBuilding and Constructionu120/175x0.931y0.485z0.8550313.19421.21831.20240.86450.85560.48570.48380.016
300 c1904dEarth-Surface Processesu140/222x0.846y0.402z0.7330313.71421.14931.13740.75550.73360.40270.39380.005
300 c1909dGeotechnical Engineering and Engineering Geologyu194/274x0.978y0.490z0.8280313.71421.37031.33540.83150.82860.49070.47180.016
300 c2205dCivil and Structural Engineeringu224/309x0.974y0.523z0.8590313.38921.28931.28640.86850.85960.52370.52080.015