Faktor vpliva za serijsko publikacijo CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
ISSN 1526-1492/1526-1506
Faktor vpliva 0.458
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2611 1706 1712
Modeling and Simulation Computer Science Applications Software
Uvrstitev 252/286 584/742 387/465
Četrtina 4 4 4
IFx 0.996 1.159 1.339
IFmax 1. četrtine 4.527 6.684 11.652
IFmin 1. četrtine 1.268 1.512 1.641
IFmax 2. četrtine 1.264 1.508 1.635
IFmin 2. četrtine 0.873 0.919 1.050
IFmax 3. četrtine 0.870 0.918 1.046
IFmin 3. četrtine 0.606 0.527 0.600
IFmax 4. četrtine 0.589 0.523 0.592
IFmin 4. četrtine 0.068 0.016 0.004
ID=367405 Kreiran null
100 a2019cCMES - Computer Modeling in Engineering and ScienceseUnited Statesj0.458
200 e1526-1492
210 a1526-1506
300 c2611dModeling and Simulationu252/286x0.996y0.068z0.5890414.52721.26831.26440.87350.87060.60670.58980.068
300 c1706dComputer Science Applicationsu584/742x1.159y0.016z0.5230416.68421.51231.50840.91950.91860.52770.52380.016
300 c1712dSoftwareu387/465x1.339y0.004z0.59204111.65221.64131.63541.05051.04660.60070.59280.004