Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements
ISSN 2046-0546/2046-0554
Faktor vpliva 0.431

Uvrstitve Science Edition (SE)

2206 2605 1706 2604 2611
Computational Mechanics Computational Mathematics Computer Science Applications Applied Mathematics Modeling and Simulation
Uvrstitev 58/74 132/156 598/742 459/514 254/286
Četrtina 4 4 4 4 4
IFx 0.835 1.071 1.159 1.039 0.996
IFmax 1. četrtine 2.146 6.968 6.684 9.164 4.527
IFmin 1. četrtine 1.033 1.354 1.512 1.267 1.268
IFmax 2. četrtine 1.031 1.346 1.508 1.261 1.264
IFmin 2. četrtine 0.752 0.993 0.919 0.926 0.873
IFmax 3. četrtine 0.719 0.993 0.918 0.923 0.870
IFmin 3. četrtine 0.468 0.598 0.527 0.621 0.606
IFmax 4. četrtine 0.459 0.596 0.523 0.620 0.589
IFmin 4. četrtine 0.018 0.083 0.016 0.026 0.068
ID=367903 Kreiran null
100 a2019cInternational Journal of Computational Methods and Experimental Measurementsj0.431
200 e2046-0546
210 a2046-0554
300 c2206dComputational Mechanicsu58/74x0.835y0.018z0.4590412.14621.03331.03140.75250.71960.46870.45980.018
300 c2605dComputational Mathematicsu132/156x1.071y0.083z0.5960416.96821.35431.34640.99350.99360.59870.59680.083
300 c1706dComputer Science Applicationsu598/742x1.159y0.016z0.5230416.68421.51231.50840.91950.91860.52770.52380.016
300 c2604dApplied Mathematicsu459/514x1.039y0.026z0.6200419.16421.26731.26140.92650.92360.62170.62080.026
300 c2611dModeling and Simulationu254/286x0.996y0.068z0.5890414.52721.26831.26440.87350.87060.60670.58980.068