Faktor vpliva za serijsko publikacijo Communications in Computer and Information Science za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Communications in Computer and Information Science
ISSN 1865-0929/1865-0937
Faktor vpliva 0.408
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

2600 1700
General Mathematics General Computer Science
Uvrstitev 382/445 242/315
Četrtina 4 4
IFx 1.103 1.027
IFmax 1. četrtine 29.196 6.796
IFmin 1. četrtine 1.167 1.188
IFmax 2. četrtine 1.165 1.180
IFmin 2. četrtine 0.845 0.733
IFmax 3. četrtine 0.842 0.729
IFmin 3. četrtine 0.544 0.416
IFmax 4. četrtine 0.544 0.416
IFmin 4. četrtine 0.016 0.016
ID=368326 Kreiran null
100 a2019cCommunications in Computer and Information ScienceeGermanyj0.408
200 e1865-0929
210 a1865-0937
300 c2600dGeneral Mathematicsu382/445x1.103y0.016z0.54404129.19621.16731.16540.84550.84260.54470.54480.016
300 c1700dGeneral Computer Scienceu242/315x1.027y0.016z0.4160416.79621.18831.18040.73350.72960.41670.41680.016