Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal for Engineering Modelling za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije International Journal for Engineering Modelling
ISSN 1330-1365/1849-8671
Faktor vpliva 0.238
Država Croatia

Uvrstitve Science Edition (SE)

2210 2611 1712 1706 2211
Mechanical Engineering Modeling and Simulation Software Computer Science Applications Mechanics of Materials
Uvrstitev 606/661 274/286 432/465 685/742 425/460
Četrtina 4 4 4 4 4
IFx 1.013 0.996 1.339 1.159 1.028
IFmax 1. četrtine 7.946 4.527 11.652 6.684 7.946
IFmin 1. četrtine 1.276 1.268 1.641 1.512 1.285
IFmax 2. četrtine 1.272 1.264 1.635 1.508 1.272
IFmin 2. četrtine 0.842 0.873 1.050 0.919 0.876
IFmax 3. četrtine 0.842 0.870 1.046 0.918 0.873
IFmin 3. četrtine 0.504 0.606 0.600 0.527 0.517
IFmax 4. četrtine 0.502 0.589 0.592 0.523 0.515
IFmin 4. četrtine 0.016 0.068 0.004 0.016 0.016
ID=371136 Kreiran null
100 a2019cInternational Journal for Engineering ModellingeCroatiaj0.238
200 e1330-1365
210 a1849-8671
300 c2210dMechanical Engineeringu606/661x1.013y0.016z0.5020417.94621.27631.27240.84250.84260.50470.50280.016
300 c2611dModeling and Simulationu274/286x0.996y0.068z0.5890414.52721.26831.26440.87350.87060.60670.58980.068
300 c1712dSoftwareu432/465x1.339y0.004z0.59204111.65221.64131.63541.05051.04660.60070.59280.004
300 c1706dComputer Science Applicationsu685/742x1.159y0.016z0.5230416.68421.51231.50840.91950.91860.52770.52380.016
300 c2211dMechanics of Materialsu425/460x1.028y0.016z0.5150417.94621.28531.27240.87650.87360.51770.51580.016