Faktor vpliva za serijsko publikacijo Sodobna Pedagogika za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Sodobna Pedagogika
ISSN 0038-0474
Faktor vpliva 0.196
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3304
Education
Uvrstitev 1103/1207
Četrtina 4
IFx 0.968
IFmax 1. četrtine 9.999
IFmin 1. četrtine 1.223
IFmax 2. četrtine 1.223
IFmin 2. četrtine 0.810
IFmax 3. četrtine 0.810
IFmin 3. četrtine 0.453
IFmax 4. četrtine 0.452
IFmin 4. četrtine 0.008
ID=371728 Kreiran null
100 a2019cSodobna PedagogikaeSloveniaj0.196
200 e0038-0474
400 c3304dEducationu1103/1207x0.968y0.008z0.4520419.99921.22331.22340.81050.81060.45370.45280.008