Faktor vpliva za serijsko publikacijo Zdravstveni Vestnik za leto 2019

Leto 2019
Naslov serijske publikacije Zdravstveni Vestnik
ISSN 0350-0063/1318-0347/1581-0224
Faktor vpliva 0.148
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

2700
General Medicine
Uvrstitev 522/631
Četrtina 4
IFx 0.780
IFmax 1. četrtine 21.359
IFmin 1. četrtine 0.925
IFmax 2. četrtine 0.920
IFmin 2. četrtine 0.545
IFmax 3. četrtine 0.545
IFmin 3. četrtine 0.237
IFmax 4. četrtine 0.237
IFmin 4. četrtine 0.001
ID=372429 Kreiran null
100 a2019cZdravstveni VestnikeSloveniaj0.148
200 e0350-0063
210 a1318-0347
210 a1581-0224
300 c2700dGeneral Medicineu522/631x0.780y0.001z0.23704121.35920.92530.92040.54550.54560.23770.23780.001