Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Solution Chemistry za leto 2002

Leto 2002
Naslov serijske publikacije Journal of Solution Chemistry
ISSN 0095-9782/1572-8927
Faktor vpliva 0.919
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1606 1303 1312 1304
Physical and Theoretical Chemistry Biochemistry Molecular Biology Biophysics
Uvrstitev 56/130 80/256 94/238 36/85
Četrtina 2 2 2 2
IFx 0.976 0.851 0.955 0.882
IFmax 1. četrtine 5.750 9.236 9.720 4.324
IFmin 1. četrtine 1.162 1.007 1.136 1.110
IFmax 2. četrtine 1.099 1.002 1.124 1.093
IFmin 2. četrtine 0.860 0.746 0.791 0.804
IFmax 3. četrtine 0.856 0.746 0.783 0.743
IFmin 3. četrtine 0.563 0.466 0.497 0.402
IFmax 4. četrtine 0.548 0.464 0.497 0.396
IFmin 4. četrtine 0.015 0.014 0.007 0.039
ID=37249 Kreiran null
100 a2002cJournal of Solution ChemistryeUnited Statesj0.919
200 e0095-9782
210 a1572-8927
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu56/130x0.976y0.860z1.0990215.75021.16231.09940.86050.85660.56370.54880.015
300 c1303dBiochemistryu80/256x0.851y0.746z1.0020219.23621.00731.00240.74650.74660.46670.46480.014
300 c1312dMolecular Biologyu94/238x0.955y0.791z1.1240219.72021.13631.12440.79150.78360.49770.49780.007
300 c1304dBiophysicsu36/85x0.882y0.804z1.0930214.32421.11031.09340.80450.74360.40270.39680.039