Faktor vpliva za serijsko publikacijo Behavior Research Methods za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Behavior Research Methods
ISSN 1554-351X/1554-3528
Faktor vpliva 2.851
Država Germany

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3200 3201 1201 3204 3205
General Psychology Psychology (miscellaneous) Arts and Humanities (miscellaneous) Developmental and Educational Psychology Experimental and Cognitive Psychology
Uvrstitev 11/202 2/51 9/281 9/333 5/148
Četrtina 1 1 1 1 1
IFx 1.179 1.041 1.070 1.050 1.105
IFmax 1. četrtine 15.570 5.375 4.984 5.348 5.473
IFmin 1. četrtine 1.269 1.285 1.342 1.371 1.327
IFmax 2. četrtine 1.266 1.266 1.334 1.361 1.316
IFmin 2. četrtine 0.873 0.930 0.981 0.937 0.982
IFmax 3. četrtine 0.868 0.853 0.977 0.936 0.976
IFmin 3. četrtine 0.452 0.568 0.589 0.505 0.634
IFmax 4. četrtine 0.451 0.486 0.588 0.500 0.598
IFmin 4. četrtine 0.022 0.063 0.004 0.042 0.017
ID=374970 Kreiran null
100 a2020cBehavior Research MethodseGermanyj2.851
200 e1554-351X
210 a1554-3528
400 c3200dGeneral Psychologyu11/202x1.179y1.269z15.57001115.57021.26931.26640.87350.86860.45270.45180.022
400 c3201dPsychology (miscellaneous)u2/51x1.041y1.285z5.3750115.37521.28531.26640.93050.85360.56870.48680.063
400 c1201dArts and Humanities (miscellaneous)u9/281x1.070y1.342z4.9840114.98421.34231.33440.98150.97760.58970.58880.004
400 c3204dDevelopmental and Educational Psychologyu9/333x1.050y1.371z5.3480115.34821.37131.36140.93750.93660.50570.50080.042
400 c3205dExperimental and Cognitive Psychologyu5/148x1.105y1.327z5.4730115.47321.32731.31640.98250.97660.63470.59880.017