Faktor vpliva za serijsko publikacijo Genome Biology za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Genome Biology
ISSN 1474-7596/1474-760X
Faktor vpliva 2.668
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1307 1105 1311
Cell Biology Ecology, Evolution, Behavior and Systematics Genetics
Uvrstitev 20/286 20/659 14/333
Četrtina 1 1 1
IFx 1.196 0.928 1.076
IFmax 1. četrtine 14.248 6.928 8.777
IFmin 1. četrtine 1.279 1.065 1.195
IFmax 2. četrtine 1.278 1.057 1.192
IFmin 2. četrtine 0.953 0.804 0.858
IFmax 3. četrtine 0.952 0.803 0.857
IFmin 3. četrtine 0.659 0.564 0.617
IFmax 4. četrtine 0.657 0.564 0.617
IFmin 4. četrtine 0.059 0.009 0.038
ID=375118 Kreiran null
100 a2020cGenome BiologyeUnited Kingdomj2.668
200 e1474-7596
210 a1474-760X
300 c1307dCell Biologyu20/286x1.196y1.279z14.24801114.24821.27931.27840.95350.95260.65970.65780.059
300 c1105dEcology, Evolution, Behavior and Systematicsu20/659x0.928y1.065z6.9280116.92821.06531.05740.80450.80360.56470.56480.009
300 c1311dGeneticsu14/333x1.076y1.195z8.7770118.77721.19531.19240.85850.85760.61770.61780.038