Faktor vpliva za serijsko publikacijo Computational Linguistics za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Computational Linguistics
ISSN 0891-2017/1530-9312
Faktor vpliva 2.584
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1702 1706
Artificial Intelligence Computer Science Applications
Uvrstitev 39/353 68/808
Četrtina 1 1
IFx 1.365 1.198
IFmax 1. četrtine 18.434 11.757
IFmin 1. četrtine 1.649 1.512
IFmax 2. četrtine 1.646 1.510
IFmin 2. četrtine 1.004 0.915
IFmax 3. četrtine 1.003 0.915
IFmin 3. četrtine 0.521 0.529
IFmax 4. četrtine 0.521 0.529
IFmin 4. četrtine 0.021 0.021

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1203 3310
Language and Linguistics Linguistics and Language
Uvrstitev 17/765 18/827
Četrtina 1 1
IFx 0.831 0.837
IFmax 1. četrtine 4.500 11.757
IFmin 1. četrtine 1.123 1.128
IFmax 2. četrtine 1.115 1.125
IFmin 2. četrtine 0.699 0.693
IFmax 3. četrtine 0.696 0.692
IFmin 3. četrtine 0.360 0.361
IFmax 4. četrtine 0.359 0.360
IFmin 4. četrtine 0.001 0.001
ID=375181 Kreiran null
100 a2020cComputational LinguisticseUnited Statesj2.584
200 e0891-2017
210 a1530-9312
300 c1702dArtificial Intelligenceu39/353x1.365y1.649z18.43401118.43421.64931.64641.00451.00360.52170.52180.021
300 c1706dComputer Science Applicationsu68/808x1.198y1.512z11.75701111.75721.51231.51040.91550.91560.52970.52980.021
400 c1203dLanguage and Linguisticsu17/765x0.831y1.123z4.5000114.50021.12331.11540.69950.69660.36070.35980.001
400 c3310dLinguistics and Languageu18/827x0.837y1.128z11.75701111.75721.12831.12540.69350.69260.36170.36080.001