Faktor vpliva za serijsko publikacijo PeerJ Computer Science za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije PeerJ Computer Science
ISSN 2376-5992
Faktor vpliva 1.994
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1700
General Computer Science
Uvrstitev 38/355
Četrtina 1
IFx 1.072
IFmax 1. četrtine 11.281
IFmin 1. četrtine 1.220
IFmax 2. četrtine 1.196
IFmin 2. četrtine 0.741
IFmax 3. četrtine 0.731
IFmin 3. četrtine 0.409
IFmax 4. četrtine 0.409
IFmin 4. četrtine 0.009
ID=376072 Kreiran null
100 a2020cPeerJ Computer ScienceeUnited Statesj1.994
200 e2376-5992
300 c1700dGeneral Computer Scienceu38/355x1.072y1.220z11.28101111.28121.22031.19640.74150.73160.40970.40980.009