Faktor vpliva za serijsko publikacijo Therapeutic Advances in Medical Oncology za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Therapeutic Advances in Medical Oncology
ISSN 1758-8340/1758-8359
Faktor vpliva 1.614
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2730
Oncology
Uvrstitev 50/337
Četrtina 1
IFx 1.500
IFmax 1. četrtine 139.895
IFmin 1. četrtine 1.278
IFmax 2. četrtine 1.268
IFmin 2. četrtine 0.925
IFmax 3. četrtine 0.918
IFmin 3. četrtine 0.509
IFmax 4. četrtine 0.504
IFmin 4. četrtine 0.004
ID=377452 Kreiran null
100 a2020cTherapeutic Advances in Medical OncologyeUnited Kingdomj1.614
200 e1758-8340
210 a1758-8359
300 c2730dOncologyu50/337x1.500y1.278z139.895011139.89521.27831.26840.92550.91860.50970.50480.004