Faktor vpliva za serijsko publikacijo Computer Speech and Language za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Computer Speech and Language
ISSN 0885-2308/1095-8363
Faktor vpliva 1.534
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2614 1712 1709
Theoretical Computer Science Software Human-Computer Interaction
Uvrstitev 40/248 140/512 60/248
Četrtina 1 2 1
IFx 1.186 1.356 1.240
IFmax 1. četrtine 10.156 18.434 18.434
IFmin 1. četrtine 1.270 1.604 1.524
IFmax 2. četrtine 1.263 1.602 1.517
IFmin 2. četrtine 0.915 1.047 0.948
IFmax 3. četrtine 0.910 1.044 0.933
IFmin 3. četrtine 0.541 0.552 0.471
IFmax 4. četrtine 0.529 0.550 0.466
IFmin 4. četrtine 0.021 0.021 0.002
ID=377881 Kreiran null
100 a2020cComputer Speech and LanguageeUnited Statesj1.534
200 e0885-2308
210 a1095-8363
300 c2614dTheoretical Computer Scienceu40/248x1.186y1.270z10.15601110.15621.27031.26340.91550.91060.54170.52980.021
300 c1712dSoftwareu140/512x1.356y1.047z1.60202118.43421.60431.60241.04751.04460.55270.55080.021
300 c1709dHuman-Computer Interactionu60/248x1.240y1.524z18.43401118.43421.52431.51740.94850.93360.47170.46680.002