Faktor vpliva za serijsko publikacijo Language Resources and Evaluation za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Language Resources and Evaluation
ISSN 1574-020X/1572-8412
Faktor vpliva 1.497
Država Germany

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1203 3310 3304 3309
Language and Linguistics Linguistics and Language Education Library and Information Sciences
Uvrstitev 99/765 109/827 244/1263 38/226
Četrtina 1 1 1 1
IFx 0.831 0.837 1.019 0.931
IFmax 1. četrtine 4.500 11.757 8.885 4.894
IFmin 1. četrtine 1.123 1.128 1.329 1.263
IFmax 2. četrtine 1.115 1.125 1.326 1.242
IFmin 2. četrtine 0.699 0.693 0.867 0.777
IFmax 3. četrtine 0.696 0.692 0.865 0.777
IFmin 3. četrtine 0.360 0.361 0.522 0.452
IFmax 4. četrtine 0.359 0.360 0.519 0.431
IFmin 4. četrtine 0.001 0.001 0.007 0.015
ID=378092 Kreiran null
100 a2020cLanguage Resources and EvaluationeGermanyj1.497
200 e1574-020X
210 a1572-8412
400 c1203dLanguage and Linguisticsu99/765x0.831y1.123z4.5000114.50021.12331.11540.69950.69660.36070.35980.001
400 c3310dLinguistics and Languageu109/827x0.837y1.128z11.75701111.75721.12831.12540.69350.69260.36170.36080.001
400 c3304dEducationu244/1263x1.019y1.329z8.8850118.88521.32931.32640.86750.86560.52270.51980.007
400 c3309dLibrary and Information Sciencesu38/226x0.931y1.263z4.8940114.89421.26331.24240.77750.77760.45270.43180.015