Faktor vpliva za serijsko publikacijo Traditiones za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Traditiones
ISSN 0352-0447/1855-6396
Faktor vpliva 1.460
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3314 1210 3316
Anthropology Music Cultural Studies
Uvrstitev 49/393 10/111 96/929
Četrtina 1 1 1
IFx 0.820 0.711 0.749
IFmax 1. četrtine 4.169 2.311 5.196
IFmin 1. četrtine 1.086 1.018 1.045
IFmax 2. četrtine 1.085 0.985 1.041
IFmin 2. četrtine 0.696 0.586 0.615
IFmax 3. četrtine 0.694 0.584 0.611
IFmin 3. četrtine 0.406 0.360 0.311
IFmax 4. četrtine 0.405 0.344 0.311
IFmin 4. četrtine 0.010 0.007 0.002
ID=378352 Kreiran null
100 a2020cTraditioneseSloveniaj1.460
200 e0352-0447
210 a1855-6396
400 c3314dAnthropologyu49/393x0.820y1.086z4.1690114.16921.08631.08540.69650.69460.40670.40580.010
400 c1210dMusicu10/111x0.711y1.018z2.3110112.31121.01830.98540.58650.58460.36070.34480.007
400 c3316dCultural Studiesu96/929x0.749y1.045z5.1960115.19621.04531.04140.61550.61160.31170.31180.002