Faktor vpliva za serijsko publikacijo Cell Calcium za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Cell Calcium
ISSN 0143-4160/1532-1991
Faktor vpliva 1.324
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1312 1314 1307
Molecular Biology Physiology Cell Biology
Uvrstitev 93/391 30/174 65/286
Četrtina 1 1 1
IFx 1.186 1.107 1.196
IFmax 1. četrtine 14.248 9.366 14.248
IFmin 1. četrtine 1.285 1.188 1.279
IFmax 2. četrtine 1.277 1.182 1.278
IFmin 2. četrtine 0.937 0.922 0.953
IFmax 3. četrtine 0.932 0.916 0.952
IFmin 3. četrtine 0.689 0.697 0.659
IFmax 4. četrtine 0.686 0.691 0.657
IFmin 4. četrtine 0.020 0.038 0.059
ID=379406 Kreiran null
100 a2020cCell CalciumeUnited Statesj1.324
200 e0143-4160
210 a1532-1991
300 c1312dMolecular Biologyu93/391x1.186y1.285z14.24801114.24821.28531.27740.93750.93260.68970.68680.020
300 c1314dPhysiologyu30/174x1.107y1.188z9.3660119.36621.18831.18240.92250.91660.69770.69180.038
300 c1307dCell Biologyu65/286x1.196y1.279z14.24801114.24821.27931.27840.95350.95260.65970.65780.059