Faktor vpliva za serijsko publikacijo Frontiers in Physiology za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Frontiers in Physiology
ISSN 1664-042X
Faktor vpliva 1.317
Država Switzerland

Uvrstitve Science Edition (SE)

2737 1314
Physiology (medical) Physiology
Uvrstitev 26/99 31/174
Četrtina 2 1
IFx 1.161 1.107
IFmax 1. četrtine 9.366 9.366
IFmin 1. četrtine 1.379 1.188
IFmax 2. četrtine 1.317 1.182
IFmin 2. četrtine 0.993 0.922
IFmax 3. četrtine 0.962 0.916
IFmin 3. četrtine 0.500 0.697
IFmax 4. četrtine 0.469 0.691
IFmin 4. četrtine 0.004 0.038
ID=379458 Kreiran null
100 a2020cFrontiers in PhysiologyeSwitzerlandj1.317
200 e1664-042X
300 c2737dPhysiology (medical)u26/99x1.161y0.993z1.3170219.36621.37931.31740.99350.96260.50070.46980.004
300 c1314dPhysiologyu31/174x1.107y1.188z9.3660119.36621.18831.18240.92250.91660.69770.69180.038