Faktor vpliva za serijsko publikacijo Bogoslovni Vestnik za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Bogoslovni Vestnik
ISSN 0006-5722/1581-2987
Faktor vpliva 1.178
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1212
Religious Studies
Uvrstitev 47/411
Četrtina 1
IFx 0.695
IFmax 1. četrtine 12.905
IFmin 1. četrtine 0.902
IFmax 2. četrtine 0.901
IFmin 2. četrtine 0.591
IFmax 3. četrtine 0.591
IFmin 3. četrtine 0.299
IFmax 4. četrtine 0.294
IFmin 4. četrtine 0.003
ID=380929 Kreiran null
100 a2020cBogoslovni VestnikeSloveniaj1.178
200 e0006-5722
210 a1581-2987
400 c1212dReligious Studiesu47/411x0.695y0.902z12.90501112.90520.90230.90140.59150.59160.29970.29480.003