Faktor vpliva za serijsko publikacijo Frontiers in Chemistry za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Frontiers in Chemistry
ISSN 2296-2646
Faktor vpliva 1.121
Država Switzerland

Uvrstitve Science Edition (SE)

1600
General Chemistry
Uvrstitev 122/524
Četrtina 1
IFx 0.928
IFmax 1. četrtine 12.197
IFmin 1. četrtine 1.084
IFmax 2. četrtine 1.080
IFmin 2. četrtine 0.676
IFmax 3. četrtine 0.676
IFmin 3. četrtine 0.372
IFmax 4. četrtine 0.371
IFmin 4. četrtine 0.002
ID=381634 Kreiran null
100 a2020cFrontiers in ChemistryeSwitzerlandj1.121
200 e2296-2646
300 c1600dGeneral Chemistryu122/524x0.928y1.084z12.19701112.19721.08431.08040.67650.67660.37270.37180.002