Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Neophilologica za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Acta Neophilologica
ISSN 0567-784X/2350-417X
Faktor vpliva 1.042

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3310 1203
Linguistics and Language Language and Linguistics
Uvrstitev 237/827 221/765
Četrtina 2 2
IFx 0.837 0.831
IFmax 1. četrtine 11.757 4.500
IFmin 1. četrtine 1.128 1.123
IFmax 2. četrtine 1.125 1.115
IFmin 2. četrtine 0.693 0.699
IFmax 3. četrtine 0.692 0.696
IFmin 3. četrtine 0.361 0.360
IFmax 4. četrtine 0.360 0.359
IFmin 4. četrtine 0.001 0.001
ID=382785 Kreiran null
100 a2020cActa Neophilologicaj1.042
200 e0567-784X
210 a2350-417X
400 c3310dLinguistics and Languageu237/827x0.837y0.693z1.12502111.75721.12831.12540.69350.69260.36170.36080.001
400 c1203dLanguage and Linguisticsu221/765x0.831y0.699z1.1150214.50021.12331.11540.69950.69660.36070.35980.001