Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Thermal Analysis and Calorimetry za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
ISSN 1388-6150/1588-2926
Faktor vpliva 1.029
Država Hungary

Uvrstitve Science Edition (SE)

1606 3104
Physical and Theoretical Chemistry Condensed Matter Physics
Uvrstitev 44/166 168/540
Četrtina 2 2
IFx 0.896 0.964
IFmax 1. četrtine 5.826 9.443
IFmin 1. četrtine 1.054 1.140
IFmax 2. četrtine 1.044 1.133
IFmin 2. četrtine 0.725 0.780
IFmax 3. četrtine 0.720 0.779
IFmin 3. četrtine 0.547 0.495
IFmax 4. četrtine 0.513 0.495
IFmin 4. četrtine 0.028 0.021
ID=382964 Kreiran null
100 a2020cJournal of Thermal Analysis and CalorimetryeHungaryj1.029
200 e1388-6150
210 a1588-2926
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu44/166x0.896y0.725z1.0440215.82621.05431.04440.72550.72060.54770.51380.028
300 c3104dCondensed Matter Physicsu168/540x0.964y0.780z1.1330219.44321.14031.13340.78050.77960.49570.49580.021