Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Soils and Sediments za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Journal of Soils and Sediments
ISSN 1439-0108/1614-7480
Faktor vpliva 1.022
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

1904 1913
Earth-Surface Processes Stratigraphy
Uvrstitev 90/266 59/168
Četrtina 2 2
IFx 0.925 0.968
IFmax 1. četrtine 9.443 9.443
IFmin 1. četrtine 1.164 1.189
IFmax 2. četrtine 1.163 1.179
IFmin 2. četrtine 0.752 0.748
IFmax 3. četrtine 0.749 0.747
IFmin 3. četrtine 0.420 0.420
IFmax 4. četrtine 0.419 0.409
IFmin 4. četrtine 0.003 0.021
ID=383076 Kreiran null
100 a2020cJournal of Soils and SedimentseGermanyj1.022
200 e1439-0108
210 a1614-7480
300 c1904dEarth-Surface Processesu90/266x0.925y0.752z1.1630219.44321.16431.16340.75250.74960.42070.41980.003
300 c1913dStratigraphyu59/168x0.968y0.748z1.1790219.44321.18931.17940.74850.74760.42070.40980.021