Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Electronic Journal of Elementary Education za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije International Electronic Journal of Elementary Education
ISSN 1307-9298
Faktor vpliva 0.873
Država Turkey

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3304
Education
Uvrstitev 626/1263
Četrtina 2
IFx 1.019
IFmax 1. četrtine 8.885
IFmin 1. četrtine 1.329
IFmax 2. četrtine 1.326
IFmin 2. četrtine 0.867
IFmax 3. četrtine 0.865
IFmin 3. četrtine 0.522
IFmax 4. četrtine 0.519
IFmin 4. četrtine 0.007
ID=385587 Kreiran null
100 a2020cInternational Electronic Journal of Elementary EducationeTurkeyj0.873
200 e1307-9298
400 c3304dEducationu626/1263x1.019y0.867z1.3260218.88521.32931.32640.86750.86560.52270.51980.007