Faktor vpliva za serijsko publikacijo Slovenscina 2.0 za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Slovenscina 2.0
ISSN 2335-2736
Faktor vpliva 0.771

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3310 1203
Linguistics and Language Language and Linguistics
Uvrstitev 375/827 354/765
Četrtina 2 2
IFx 0.837 0.831
IFmax 1. četrtine 11.757 4.500
IFmin 1. četrtine 1.128 1.123
IFmax 2. četrtine 1.125 1.115
IFmin 2. četrtine 0.693 0.699
IFmax 3. četrtine 0.692 0.696
IFmin 3. četrtine 0.361 0.360
IFmax 4. četrtine 0.360 0.359
IFmin 4. četrtine 0.001 0.001
ID=387427 Kreiran null
100 a2020cSlovenscina 2.0j0.771
200 e2335-2736
400 c3310dLinguistics and Languageu375/827x0.837y0.693z1.12502111.75721.12831.12540.69350.69260.36170.36080.001
400 c1203dLanguage and Linguisticsu354/765x0.831y0.699z1.1150214.50021.12331.11540.69950.69660.36070.35980.001