Faktor vpliva za serijsko publikacijo Studia Mythologica Slavica za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Studia Mythologica Slavica
ISSN 1408-6271/1581-128X
Faktor vpliva 0.680

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3316 3314
Cultural Studies Anthropology
Uvrstitev 423/929 203/393
Četrtina 2 3
IFx 0.749 0.820
IFmax 1. četrtine 5.196 4.169
IFmin 1. četrtine 1.045 1.086
IFmax 2. četrtine 1.041 1.085
IFmin 2. četrtine 0.615 0.696
IFmax 3. četrtine 0.611 0.694
IFmin 3. četrtine 0.311 0.406
IFmax 4. četrtine 0.311 0.405
IFmin 4. četrtine 0.002 0.010
ID=389105 Kreiran null
100 a2020cStudia Mythologica Slavicaj0.680
200 e1408-6271
210 a1581-128X
400 c3316dCultural Studiesu423/929x0.749y0.615z1.0410215.19621.04531.04140.61550.61160.31170.31180.002
400 c3314dAnthropologyu203/393x0.820y0.406z0.6940314.16921.08631.08540.69650.69460.40670.40580.010