Faktor vpliva za serijsko publikacijo Folklore za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Folklore
ISSN 0015-587X/1469-8315
Faktor vpliva 0.646
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3314 3316 1202
Anthropology Cultural Studies History
Uvrstitev 210/393 441/929 526/1108
Četrtina 3 2 2
IFx 0.820 0.749 0.748
IFmax 1. četrtine 4.169 5.196 3.900
IFmin 1. četrtine 1.086 1.045 1.036
IFmax 2. četrtine 1.085 1.041 1.034
IFmin 2. četrtine 0.696 0.615 0.610
IFmax 3. četrtine 0.694 0.611 0.609
IFmin 3. četrtine 0.406 0.311 0.319
IFmax 4. četrtine 0.405 0.311 0.319
IFmin 4. četrtine 0.010 0.002 0.001
ID=389729 Kreiran null
100 a2020cFolkloreeUnited Kingdomj0.646
200 e0015-587X
210 a1469-8315
400 c3314dAnthropologyu210/393x0.820y0.406z0.6940314.16921.08631.08540.69650.69460.40670.40580.010
400 c3316dCultural Studiesu441/929x0.749y0.615z1.0410215.19621.04531.04140.61550.61160.31170.31180.002
400 c1202dHistoryu526/1108x0.748y0.610z1.0340213.90021.03631.03440.61050.60960.31970.31980.001