Faktor vpliva za serijsko publikacijo Prispevki za Novejso Zgodovino za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Prispevki za Novejso Zgodovino
ISSN 0353-0329
Faktor vpliva 0.402
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1202
History
Uvrstitev 762/1108
Četrtina 3
IFx 0.748
IFmax 1. četrtine 3.900
IFmin 1. četrtine 1.036
IFmax 2. četrtine 1.034
IFmin 2. četrtine 0.610
IFmax 3. četrtine 0.609
IFmin 3. četrtine 0.319
IFmax 4. četrtine 0.319
IFmin 4. četrtine 0.001
ID=394152 Kreiran null
100 a2020cPrispevki za Novejso ZgodovinoeSloveniaj0.402
200 e0353-0329
400 c1202dHistoryu762/1108x0.748y0.319z0.6090313.90021.03631.03440.61050.60960.31970.31980.001