Faktor vpliva za serijsko publikacijo Teorija in Praksa za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Teorija in Praksa
ISSN 0040-3598
Faktor vpliva 0.392
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3300
General Social Sciences
Uvrstitev 195/251
Četrtina 4
IFx 0.854
IFmax 1. četrtine 3.768
IFmin 1. četrtine 1.144
IFmax 2. četrtine 1.141
IFmin 2. četrtine 0.702
IFmax 3. četrtine 0.695
IFmin 3. četrtine 0.417
IFmax 4. četrtine 0.416
IFmin 4. četrtine 0.004
ID=394305 Kreiran null
100 a2020cTeorija in PraksaeSloveniaj0.392
200 e0040-3598
400 c3300dGeneral Social Sciencesu195/251x0.854y0.004z0.4160413.76821.14431.14140.70250.69560.41770.41680.004