Faktor vpliva za serijsko publikacijo CEUR Workshop Proceedings za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije CEUR Workshop Proceedings
ISSN 1613-0073
Faktor vpliva 0.384

Uvrstitve Science Edition (SE)

1700
General Computer Science
Uvrstitev 275/355
Četrtina 4
IFx 1.072
IFmax 1. četrtine 11.281
IFmin 1. četrtine 1.220
IFmax 2. četrtine 1.196
IFmin 2. četrtine 0.741
IFmax 3. četrtine 0.731
IFmin 3. četrtine 0.409
IFmax 4. četrtine 0.409
IFmin 4. četrtine 0.009
ID=394415 Kreiran null
100 a2020cCEUR Workshop Proceedingsj0.384
200 e1613-0073
300 c1700dGeneral Computer Scienceu275/355x1.072y0.009z0.40904111.28121.22031.19640.74150.73160.40970.40980.009