Faktor vpliva za serijsko publikacijo Annales, Series Historia Naturalis za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Annales, Series Historia Naturalis
ISSN 1408-533X
Faktor vpliva 0.367
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

1105 1110 1104
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics Plant Science Aquatic Science
Uvrstitev 595/659 392/453 203/224
Četrtina 4 4 4
IFx 0.928 0.902 0.866
IFmax 1. četrtine 6.928 6.898 3.401
IFmin 1. četrtine 1.065 1.093 1.045
IFmax 2. četrtine 1.057 1.081 1.042
IFmin 2. četrtine 0.804 0.777 0.795
IFmax 3. četrtine 0.803 0.777 0.793
IFmin 3. četrtine 0.564 0.517 0.557
IFmax 4. četrtine 0.564 0.514 0.552
IFmin 4. četrtine 0.009 0.009 0.024
ID=394671 Kreiran null
100 a2020cAnnales, Series Historia NaturaliseSloveniaj0.367
200 e1408-533X
300 c1105dEcology, Evolution, Behavior and Systematicsu595/659x0.928y0.009z0.5640416.92821.06531.05740.80450.80360.56470.56480.009
300 c1110dPlant Scienceu392/453x0.902y0.009z0.5140416.89821.09331.08140.77750.77760.51770.51480.009
300 c1104dAquatic Scienceu203/224x0.866y0.024z0.5520413.40121.04531.04240.79550.79360.55770.55280.024