Faktor vpliva za serijsko publikacijo Communications in Computer and Information Science za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Communications in Computer and Information Science
ISSN 1865-0929/1865-0937
Faktor vpliva 0.336
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

1700 2600
General Computer Science General Mathematics
Uvrstitev 291/355 446/498
Četrtina 4 4
IFx 1.072 1.054
IFmax 1. četrtine 11.281 20.937
IFmin 1. četrtine 1.220 1.185
IFmax 2. četrtine 1.196 1.179
IFmin 2. četrtine 0.741 0.810
IFmax 3. četrtine 0.731 0.807
IFmin 3. četrtine 0.409 0.547
IFmax 4. četrtine 0.409 0.547
IFmin 4. četrtine 0.009 0.005
ID=395132 Kreiran null
100 a2020cCommunications in Computer and Information ScienceeGermanyj0.336
200 e1865-0929
210 a1865-0937
300 c1700dGeneral Computer Scienceu291/355x1.072y0.009z0.40904111.28121.22031.19640.74150.73160.40970.40980.009
300 c2600dGeneral Mathematicsu446/498x1.054y0.005z0.54704120.93721.18531.17940.81050.80760.54770.54780.005