Faktor vpliva za serijsko publikacijo CLCWeb - Comparative Literature and Culture za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije CLCWeb - Comparative Literature and Culture
ISSN 1481-4374
Faktor vpliva 0.291
Država United States

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1208 3316
Literature and Literary Theory Cultural Studies
Uvrstitev 430/640 710/929
Četrtina 3 4
IFx 0.581 0.749
IFmax 1. četrtine 4.333 5.196
IFmin 1. četrtine 0.813 1.045
IFmax 2. četrtine 0.807 1.041
IFmin 2. četrtine 0.459 0.615
IFmax 3. četrtine 0.457 0.611
IFmin 3. četrtine 0.213 0.311
IFmax 4. četrtine 0.211 0.311
IFmin 4. četrtine 0.001 0.002
ID=395814 Kreiran null
100 a2020cCLCWeb - Comparative Literature and CultureeUnited Statesj0.291
200 e1481-4374
400 c1208dLiterature and Literary Theoryu430/640x0.581y0.213z0.4570314.33320.81330.80740.45950.45760.21370.21180.001
400 c3316dCultural Studiesu710/929x0.749y0.002z0.3110415.19621.04531.04140.61550.61160.31170.31180.002