Faktor vpliva za serijsko publikacijo IFMBE Proceedings za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije IFMBE Proceedings
ISSN 1680-0737/1433-9277
Faktor vpliva 0.260

Uvrstitve Science Edition (SE)

1502 2204
Bioengineering Biomedical Engineering
Uvrstitev 138/150 215/231
Četrtina 4 4
IFx 1.071 1.001
IFmax 1. četrtine 6.961 6.961
IFmin 1. četrtine 1.233 1.210
IFmax 2. četrtine 1.188 1.203
IFmin 2. četrtine 0.850 0.841
IFmax 3. četrtine 0.849 0.839
IFmin 3. četrtine 0.558 0.535
IFmax 4. četrtine 0.557 0.531
IFmin 4. četrtine 0.014 0.014
ID=396281 Kreiran null
100 a2020cIFMBE Proceedingsj0.260
200 e1680-0737
210 a1433-9277
300 c1502dBioengineeringu138/150x1.071y0.014z0.5570416.96121.23331.18840.85050.84960.55870.55780.014
300 c2204dBiomedical Engineeringu215/231x1.001y0.014z0.5310416.96121.21031.20340.84150.83960.53570.53180.014