Faktor vpliva za serijsko publikacijo Ars et Humanitas za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Ars et Humanitas
ISSN 1854-9632/2350-4218
Faktor vpliva 0.243
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1200
General Arts and Humanities
Uvrstitev 100/130
Četrtina 4
IFx 0.645
IFmax 1. četrtine 3.768
IFmin 1. četrtine 0.836
IFmax 2. četrtine 0.835
IFmin 2. četrtine 0.479
IFmax 3. četrtine 0.477
IFmin 3. četrtine 0.246
IFmax 4. četrtine 0.245
IFmin 4. četrtine 0.013
ID=396538 Kreiran null
100 a2020cArs et HumanitaseSloveniaj0.243
200 e1854-9632
210 a2350-4218
400 c1200dGeneral Arts and Humanitiesu100/130x0.645y0.013z0.2450413.76820.83630.83540.47950.47760.24670.24580.013