Faktor vpliva za serijsko publikacijo Zdravstveni Vestnik za leto 2020

Leto 2020
Naslov serijske publikacije Zdravstveni Vestnik
ISSN 0350-0063/1318-0347/1581-0224
Faktor vpliva 0.107
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

2700
General Medicine
Uvrstitev 544/624
Četrtina 4
IFx 0.841
IFmax 1. četrtine 23.119
IFmin 1. četrtine 0.960
IFmax 2. četrtine 0.958
IFmin 2. četrtine 0.601
IFmax 3. četrtine 0.600
IFmin 3. četrtine 0.252
IFmax 4. četrtine 0.242
IFmin 4. četrtine 0.001
ID=398260 Kreiran null
100 a2020cZdravstveni VestnikeSloveniaj0.107
200 e0350-0063
210 a1318-0347
210 a1581-0224
300 c2700dGeneral Medicineu544/624x0.841y0.001z0.24204123.11920.96030.95840.60150.60060.25270.24280.001