Faktor vpliva za serijsko publikacijo Environment international za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Environment international
ISSN 0160-4120/1873-6750
Faktor vpliva 2.467
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2300
General Environmental Science
Uvrstitev 8/219
Četrtina 1
IFx 0.903
IFmax 1. četrtine 3.943
IFmin 1. četrtine 1.206
IFmax 2. četrtine 1.205
IFmin 2. četrtine 0.748
IFmax 3. četrtine 0.742
IFmin 3. četrtine 0.407
IFmax 4. četrtine 0.384
IFmin 4. četrtine 0.006
ID=400708 Kreiran null
100 a2021cEnvironment internationaleUnited Kingdomj2.467
200 e0160-4120
210 a1873-6750
300 c2300dGeneral Environmental Scienceu8/219x0.903y1.206z3.9430113.94321.20631.20540.74850.74260.40770.38480.006