Faktor vpliva za serijsko publikacijo Food Chemistry za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Food Chemistry
ISSN 0308-8146/1873-7072
Faktor vpliva 2.268
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

1602 1106
Analytical Chemistry Food Science
Uvrstitev 7/121 11/316
Četrtina 1 1
IFx 0.865 0.923
IFmax 1. četrtine 2.953 5.415
IFmin 1. četrtine 1.135 1.277
IFmax 2. četrtine 1.134 1.271
IFmin 2. četrtine 0.745 0.813
IFmax 3. četrtine 0.725 0.807
IFmin 3. četrtine 0.416 0.414
IFmax 4. četrtine 0.400 0.410
IFmin 4. četrtine 0.031 0.006
ID=400991 Kreiran null
100 a2021cFood ChemistryeNetherlandsj2.268
200 e0308-8146
210 a1873-7072
300 c1602dAnalytical Chemistryu7/121x0.865y1.135z2.9530112.95321.13531.13440.74550.72560.41670.40080.031
300 c1106dFood Scienceu11/316x0.923y1.277z5.4150115.41521.27731.27140.81350.80760.41470.41080.006