Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Environmental Research and Public Health za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije International Journal of Environmental Research and Public Health
ISSN 1661-7827/1660-4601
Faktor vpliva 1.440
Država Switzerland

Uvrstitve Science Edition (SE)

2307 2739 2310
Health, Toxicology and Mutagenesis Public Health, Environmental and Occupational Health Pollution
Uvrstitev 21/129 112/532 28/133
Četrtina 1 1 1
IFx 1.382 1.044 1.043
IFmax 1. četrtine 30.405 11.931 6.136
IFmin 1. četrtine 1.257 1.370 1.333
IFmax 2. četrtine 1.225 1.350 1.324
IFmin 2. četrtine 0.893 0.888 0.863
IFmax 3. četrtine 0.889 0.884 0.826
IFmin 3. četrtine 0.638 0.530 0.557
IFmax 4. četrtine 0.626 0.526 0.510
IFmin 4. četrtine 0.029 0.011 0.014
ID=404154 Kreiran null
100 a2021cInternational Journal of Environmental Research and Public HealtheSwitzerlandj1.440
200 e1661-7827
210 a1660-4601
300 c2307dHealth, Toxicology and Mutagenesisu21/129x1.382y1.257z30.40501130.40521.25731.22540.89350.88960.63870.62680.029
300 c2739dPublic Health, Environmental and Occupational Healthu112/532x1.044y1.370z11.93101111.93121.37031.35040.88850.88460.53070.52680.011
300 c2310dPollutionu28/133x1.043y1.333z6.1360116.13621.33331.32440.86350.82660.55770.51080.014