Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Molecular Sciences za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije International Journal of Molecular Sciences
ISSN 1661-6596/1422-0067
Faktor vpliva 1.401

Uvrstitve Science Edition (SE)

1706 1503 1606 1312 1604 1605 1607
Computer Science Applications Catalysis Physical and Theoretical Chemistry Molecular Biology Inorganic Chemistry Organic Chemistry Spectroscopy
Uvrstitev 220/691 15/54 22/164 87/376 5/68 14/174 10/73
Četrtina 2 2 1 1 1 1 1
IFx 1.227 1.146 0.930 1.252 0.770 0.817 0.905
IFmax 1. četrtine 7.804 5.181 6.466 19.069 3.879 5.917 2.953
IFmin 1. četrtine 1.602 1.442 1.090 1.344 0.967 0.964 1.119
IFmax 2. četrtine 1.601 1.401 1.072 1.342 0.921 0.959 1.117
IFmin 2. četrtine 0.993 0.894 0.721 0.967 0.688 0.694 0.827
IFmax 3. četrtine 0.990 0.809 0.714 0.963 0.687 0.687 0.778
IFmin 3. četrtine 0.590 0.593 0.528 0.715 0.446 0.471 0.543
IFmax 4. četrtine 0.581 0.586 0.519 0.709 0.442 0.467 0.509
IFmin 4. četrtine 0.005 0.204 0.024 0.013 0.031 0.012 0.132
ID=404451 Kreiran null
100 a2021cInternational Journal of Molecular Sciencesj1.401
200 e1661-6596
210 a1422-0067
300 c1706dComputer Science Applicationsu220/691x1.227y0.993z1.6010217.80421.60231.60140.99350.99060.59070.58180.005
300 c1503dCatalysisu15/54x1.146y0.894z1.4010215.18121.44231.40140.89450.80960.59370.58680.204
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu22/164x0.930y1.090z6.4660116.46621.09031.07240.72150.71460.52870.51980.024
300 c1312dMolecular Biologyu87/376x1.252y1.344z19.06901119.06921.34431.34240.96750.96360.71570.70980.013
300 c1604dInorganic Chemistryu5/68x0.770y0.967z3.8790113.87920.96730.92140.68850.68760.44670.44280.031
300 c1605dOrganic Chemistryu14/174x0.817y0.964z5.9170115.91720.96430.95940.69450.68760.47170.46780.012
300 c1607dSpectroscopyu10/73x0.905y1.119z2.9530112.95321.11931.11740.82750.77860.54370.50980.132