Faktor vpliva za serijsko publikacijo Bogoslovni Vestnik za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Bogoslovni Vestnik
ISSN 0006-5722/1581-2987
Faktor vpliva 1.391
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1212
Religious Studies
Uvrstitev 35/423
Četrtina 1
IFx 0.667
IFmax 1. četrtine 2.701
IFmin 1. četrtine 0.925
IFmax 2. četrtine 0.917
IFmin 2. četrtine 0.575
IFmax 3. četrtine 0.574
IFmin 3. četrtine 0.291
IFmax 4. četrtine 0.288
IFmin 4. četrtine 0.005
ID=404513 Kreiran null
100 a2021cBogoslovni VestnikeSloveniaj1.391
200 e0006-5722
210 a1581-2987
400 c1212dReligious Studiesu35/423x0.667y0.925z2.7010112.70120.92530.91740.57550.57460.29170.28880.005