Faktor vpliva za serijsko publikacijo Human and Ecological Risk Assessment (HERA) za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Human and Ecological Risk Assessment (HERA)
ISSN 1080-7039/1549-7860
Faktor vpliva 1.370
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2310 2302 2307
Pollution Ecological Modeling Health, Toxicology and Mutagenesis
Uvrstitev 31/133 10/32 26/129
Četrtina 1 2 1
IFx 1.043 1.120 1.382
IFmax 1. četrtine 6.136 3.015 30.405
IFmin 1. četrtine 1.333 1.436 1.257
IFmax 2. četrtine 1.324 1.415 1.225
IFmin 2. četrtine 0.863 0.997 0.893
IFmax 3. četrtine 0.826 0.968 0.889
IFmin 3. četrtine 0.557 0.625 0.638
IFmax 4. četrtine 0.510 0.557 0.626
IFmin 4. četrtine 0.014 0.031 0.029
ID=404698 Kreiran null
100 a2021cHuman and Ecological Risk Assessment (HERA)eUnited Kingdomj1.370
200 e1080-7039
210 a1549-7860
300 c2310dPollutionu31/133x1.043y1.333z6.1360116.13621.33331.32440.86350.82660.55770.51080.014
300 c2302dEcological Modelingu10/32x1.120y0.997z1.4150213.01521.43631.41540.99750.96860.62570.55780.031
300 c2307dHealth, Toxicology and Mutagenesisu26/129x1.382y1.257z30.40501130.40521.25731.22540.89350.88960.63870.62680.029