Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Alloys and Compounds za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Journal of Alloys and Compounds
ISSN 0925-8388
Faktor vpliva 1.303
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

2210 2505 2211 2506
Mechanical Engineering Materials Chemistry Mechanics of Materials Metals and Alloys
Uvrstitev 133/574 43/289 82/375 24/149
Četrtina 1 1 1 1
IFx 0.985 0.909 0.976 0.825
IFmax 1. četrtine 6.593 12.625 6.593 5.647
IFmin 1. četrtine 1.252 1.050 1.211 1.033
IFmax 2. četrtine 1.241 1.048 1.201 1.016
IFmin 2. četrtine 0.836 0.706 0.809 0.664
IFmax 3. četrtine 0.833 0.703 0.801 0.663
IFmin 3. četrtine 0.508 0.475 0.511 0.428
IFmax 4. četrtine 0.504 0.472 0.509 0.427
IFmin 4. četrtine 0.009 0.003 0.009 0.013
ID=405304 Kreiran null
100 a2021cJournal of Alloys and CompoundseNetherlandsj1.303
200 e0925-8388
300 c2210dMechanical Engineeringu133/574x0.985y1.252z6.5930116.59321.25231.24140.83650.83360.50870.50480.009
300 c2505dMaterials Chemistryu43/289x0.909y1.050z12.62501112.62521.05031.04840.70650.70360.47570.47280.003
300 c2211dMechanics of Materialsu82/375x0.976y1.211z6.5930116.59321.21131.20140.80950.80160.51170.50980.009
300 c2506dMetals and Alloysu24/149x0.825y1.033z5.6470115.64721.03331.01640.66450.66360.42870.42780.013