Faktor vpliva za serijsko publikacijo Drug Testing and Analysis za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Drug Testing and Analysis
ISSN 1942-7603/1942-7611
Faktor vpliva 1.142
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2304 1602 3003 1607
Environmental Chemistry Analytical Chemistry Pharmaceutical Science Spectroscopy
Uvrstitev 48/124 30/121 39/157 15/73
Četrtina 2 1 1 1
IFx 1.042 0.865 0.821 0.905
IFmax 1. četrtine 4.761 2.953 7.184 2.953
IFmin 1. četrtine 1.361 1.135 1.131 1.119
IFmax 2. četrtine 1.358 1.134 1.130 1.117
IFmin 2. četrtine 0.926 0.745 0.755 0.827
IFmax 3. četrtine 0.925 0.725 0.753 0.778
IFmin 3. četrtine 0.608 0.416 0.285 0.543
IFmax 4. četrtine 0.602 0.400 0.282 0.509
IFmin 4. četrtine 0.014 0.031 0.002 0.132
ID=407034 Kreiran null
100 a2021cDrug Testing and AnalysiseUnited Kingdomj1.142
200 e1942-7603
210 a1942-7611
300 c2304dEnvironmental Chemistryu48/124x1.042y0.926z1.3580214.76121.36131.35840.92650.92560.60870.60280.014
300 c1602dAnalytical Chemistryu30/121x0.865y1.135z2.9530112.95321.13531.13440.74550.72560.41670.40080.031
300 c3003dPharmaceutical Scienceu39/157x0.821y1.131z7.1840117.18421.13131.13040.75550.75360.28570.28280.002
300 c1607dSpectroscopyu15/73x0.905y1.119z2.9530112.95321.11931.11740.82750.77860.54370.50980.132