Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Analytical Atomic Spectrometry za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Journal of Analytical Atomic Spectrometry
ISSN 0267-9477/1364-5544
Faktor vpliva 1.135
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

1607 1602
Spectroscopy Analytical Chemistry
Uvrstitev 16/73 31/121
Četrtina 1 1
IFx 0.905 0.865
IFmax 1. četrtine 2.953 2.953
IFmin 1. četrtine 1.119 1.135
IFmax 2. četrtine 1.117 1.134
IFmin 2. četrtine 0.827 0.745
IFmax 3. četrtine 0.778 0.725
IFmin 3. četrtine 0.543 0.416
IFmax 4. četrtine 0.509 0.400
IFmin 4. četrtine 0.132 0.031
ID=407113 Kreiran null
100 a2021cJournal of Analytical Atomic SpectrometryeUnited Kingdomj1.135
200 e0267-9477
210 a1364-5544
300 c1607dSpectroscopyu16/73x0.905y1.119z2.9530112.95321.11931.11740.82750.77860.54370.50980.132
300 c1602dAnalytical Chemistryu31/121x0.865y1.135z2.9530112.95321.13531.13440.74550.72560.41670.40080.031